Home > Massages > Polariteitsmassage

Polariteitsmassage

Herkomst

De polariteitsmassage is aan het begin van de vorige eeuw ontwikkeld door doctor Randolph Stone, een in Oostenrijk geboren natuur geneeskundige, die ontdekte dat ons lichaam, net zoals de aarde, over polen beschikt die geladen zijn. De bovenkant van ons lichaam is positief geladen en onze voeten hebben een negatieve lading.
Polariteitsmassage is een energetische massage tussen de verschillende polen van het lichaam, wat ervoor zorgt dat de relatie tussen geest, emotie en lichaam wordt hersteld. Wanneer een van de drie uit balans is, geeft dat een energie ophoping, die ergens anders in het lichaam weer een tekort creëert. Door de massage wordt de energiestroom tussen de polen weer op gang gebracht, wat de weg vrij maakt om, via emoties, bewust te worden van de achterliggende gedachten. Blokkades worden hierdoor opgeheven.

Polariteitsmassage is een vorm van integratieve massage. Integratieve massage is ontspanningsmassage die goed te vergelijken is met de zorg die een moeder aan haar kind geeft: Ze wrijft over de zere plek (intuïtief), wiegt het kind (dynamisch) en legt haar hand op de zere plek (polariteit). Integratieve massage combineert de massagetechnieken tot een vloeiend geheel, waarmee op een holistische wijze een ontspanningsmassage gegeven wordt, afgestemd op jouw behoefte van dit moment.
Voor meer informatie over de andere twee vormen zie Intuitieve massage en Dynamische massage.

Effect

Polariteitsmassage is een techniek die een disbalans, wat kan ontstaan door psychische, emotionele of geestelijke spanningen die zich uiten in het lichaam, weer in balans en ontspanning brengt.
Daarnaast geeft het een verzachting van pijn en klachten, zoals hoofdpijn, rugpijn, nek- en schouderpijn, maagklachten, vermoeidheid en kan ook heel geneeskrachtig zijn bij astma of bronchitis.  

Als je gemasseerd wordt, word je je meer bewust van wat er zich afspeelt in je lichaam. Je krijgt meer contact met je lichaam en je kan signalen die je krijgt eerder herkennen en leert daarbij stil te staan. Er ontstaat meer contact met je gevoel, je wordt je bewuster van wat zich voordoet in je leven en hoe je ermee omgaat. Het kan ook helpen bij verwerking en geeft een impuls tot verandering. Polariteitsmassage is een aanzet tot bewustwording, het zet je in beweging.

Techniek

Door de polariteitsenergie langs de meridianen te leiden, brengt de masseur de polen met elkaar in verbinding en kan de Qi, de levensenergie, vrij stromen. Dit doet de masseur door zijn handen op verschillende reflexpunten van het lichaam te leggen en vervolgens de huid en de spieren te masseren met een massage-olie. Hierdoor kan de energie tussen de geblokkeerde en slecht verzorgde gebieden weer in balans komen.

Er wordt gebruik gemaakt van drie verschillende soorten aanrakingen, namelijk diepe massage, lichte aanraking zonder druk en niet-lichamelijke aanraking, waarbij de handen op korte afstand van het lichaam worden gehouden. Diepe massage kan geblokkeerde energie losmaken. Lichte aanraking en niet-lichamelijke aanraking polariseert de energie.

De massage wordt gegeven op een massagetafel en je kan zowel aangekleed als niet-aangekleed de  massage ondergaan. Polariteitsmassage is mogelijk voor iedereen, voor jong en oud.

Specifiek product: Massage olie

Bij de holistische massage wordt alleen gebruik gemaakt van het product massage olie. De meest gebruikte massage oliën zijn die met etherische oliën.

Etherische oliën ruiken lekker en kunnen het effect van een massage versterken. Etherische oliën zijn uiterst geconcentreerd en heel krachtig. Ze mogen nooit rechtstreeks op de huid aangebracht worden, omdat dit irritatie veroorzaakt. Bovendien kunnen ze in een te hoge concentratie een tegenovergesteld effect hebben.

Informatie over verschillende soorten etherische oliën en hun werking.

Producten


Twee boeken van de ontwikkelaar van polariteitsmassage leveren de originele basis van deze massage op. Deze set is belangrijk naslagwerk voor professionele masseurs. Polariteitsmassage kan worden gebruikt bij onder andere psychotherapie, osteopathie, veel verschillende type massages, revalidatie, dansen, yoga en andere vormen van lichaamsbeweging. (In het Engels)

Polariteitsmassage producten