Home > Massages > Shiatsu massage

Shiatsu massage

Herkomst

Shiatsu, ook wel acupressuur genoemd, komt uit Japan en is een methode die door uitoefening van druk op de acupunctuurpunten energie van het lichaam in balans brengt en een goede gezondheid bevordert. Hoewel shiatsu eenvoudig 'vingerdruk' betekent, wordt shiatsu ook toegepast met andere delen van de hand en met ellebogen en knieën.

Shiatsu is de algemene naam voor een een uitgebreide reeks technieken, maar alle masseurs zijn met elkaar verbonden door een gemeenschappelijk principe, namelijk het geloof in een vitale kracht, die Ki wordt genoemd.

Shiatsu massageKi ontstaat uit het wisselspel tussen Yin en Yang, de basis van het leven. Ki stroomt door een stelsel van meridianen, de energiebanen, door het lichaam. Elke meridiaan is met een orgaan of psychofysieke functie verbonden. Met Ki kan contact gemaakt worden op bepaalde punten langs de meridianen: deze punten staan bekend als de acupunten in de Chinese geneeskunde en onder hun Japanse naam tsubo's (drukpunten) in shiatsu. Bij een gezond persoon is de energie in balans en stroomt Ki door de meridianen. Ki kan alle delen van het lichaam bevoorraden en in stand houden.
Als het lichaam verzwakt is door een onmatige leefstijl, emotionele stress of letsel, stroomt de Ki niet meer vrij en onbelemmerd, wat tot een tekort op bepaalde plaatsen en een overschot op andere leidt.

Effect

In shiatsu wordt ernaar gestreefd de oorzaak van de symptomen die je hebt te behandelen. De energiebalans wordt door deze massagetechniek hersteld.

De Ki wordt eenvoudig weer in evenwicht gebracht, waardoor het lichaam zichzelf geneest.

Techniek

Het vaststellen van de exacte oorzaak van iemands symptomen vraagt, naast een goede kennis van de oosterse medische theorie, inzicht in de emotionele en psychologische toestand van die persoon. Het is dan ook effectiever om het hele lichaam te behandelen.

Door aanraking kan men aanvoelen in welke gebieden sprake is van een teveel Ki en op welke plaatsen te weinig. Te veel Ki wordt Jitsu genoemd, te weinig Ki is Kyo. Normaal gesproken is de Jitso, of pijnlijke plaats, het symptoom en het Kyo-gebied de oorzaak. De behandeling zal dus erg effectief zijn, als er in de shiatsu op Kho wordt geconcentreerd.

In shiatsu oefent de masseur stilstaande druk uit door voorover te leunen en het lichaamsgewicht, boven het punt, het werk te laten doen en zo roerloos te blijven leunen. De Ki zal daarop reageren, omdat het de aard van de Ki is om te bewegen. Er moet een loodrechte druk worden uitgeoefend, voor een rechte hoek tussen de richting van de druk en je lichaam.

Strek- en rotatie-bewegingen zijn eveneens erg belangrijke technieken voor het losmaken van de gewrichten en het harmoniseren van de Ki-stroom.

Bij shiatsu is de masseur praktisch gezien de gever, maar het lichamelijk contact werkt twee kanten op. De handen werken en voelen tegelijk. De gemasseerde zal signalen via het lichaam afgeven en hierdoor reageert de masseur intuïtief op de gevoelens. Dat betekend dat de masseur tegelijkertijd geeft en neemt.

Als je deze massage ondergaat, neem je zelf ook deel aan het proces. Je moet hierbij toegeven aan de emoties en gevoelens die opkomen tijdens de behandeling, maar laat ze los als je je bewust kan laten meeslepen in de ervaring. Soms kan shiatsu het gevoel van pijn benaderen. Dit moet wel aanvoelen als een helende pijn, die genezing bevorderd en zeker niet meer dan dat. Probeer normaal te ademen wanneer je druk voelt en laat de spanning los.

Shiatsu wordt traditie getrouw gegeven op de grond. De kleding kan bij de behandeling worden aangehouden.

Specifiek product

Bij de shiatsu massage worden geen apparaten en producten gebruikt, zelfs geen massage-olie. Het enige wat nodig is, is een goed geluchte kamer, die goed verwarmd is en een vloer met een redelijk zachte ondergrond om op te werken.

Producten


Dit boek geeft een compleet overzicht van de theorie en de praktijk van shiatsu. Het is geschikt voor studenten, therapeuten en iedereen die shiatsu in de praktijk wil toepassen en vormt tevens een rijke informatiebron voor degene die actief zijn op het vlak van manuele therapieŽn.

Shiatsu massage producten