Home > Massages > Intuïtieve massage

Intuïtieve massage

Herkomst

Deze massage is een vorm van integratieve massage. Integratieve massage is een ontspanningsmassage die goed te vergelijken is met de zorg die een moeder aan haar kind geeft. Ze wrijft over de zere plek (intuïtief), wiegt het kind (dynamisch) en legt haar hand op de zere plek (polariteit).

Integratieve massage combineert de massagetechnieken tot een vloeiend geheel, waarmee op een holistische wijze een ontspanningsmassage gegeven wordt, afgestemd op jouw behoefte van dat moment.

Voor meer informatie over de andere twee vormen zie Dynamische massage en Polariteitsmassage.

De bekende klassieke massagetechnieken, zoals strijkingen en knedingen, worden op een holistische manier toegepast. Dat betekend dat het niet volgens een vast schema wordt toegepast, maar met enige creativiteit. Er is aandacht voor "de hele mens" en niet voor een verzameling klachten, spieren en andere onderdelen, daarnaast ook voor de sfeer: rustig, verzorgd, respectvol.
In het nog steeds bestaande groeicentrum te Esalen in de Verenigde Staten, heeft George Downing de basis gelegd voor deze holistische manier van masseren. De klassieke Zweedse massage was hiervan het uitgangspunt.

Effect

Bij intuïtieve massage worden gevoelens van voldoening, vertrouwen en vreugde opgeroepen. Er kan energie worden vrijgemaakt, die eerst werd verspild door spanning. Ook de de houding en de gezichtsuitdrukking kunnen ingrijpend veranderen, doordat chronische gewoonten van actie en reactie worden doorbroken. Op geestelijk niveau kan zowel de ontvanger als de masseur een verhoogde staat van bewustzijn bereiken, het gevoel van aanwezig zijn in het moment, wat ook met meditatie wordt ervaren.

Techniek

Bij de intuïtieve massage is de houding van de masseur en de gemasseerde zeer belangrijk. Als je de massage ondergaat moet je je ontspannen, maar wel alert zijn en en je concentreren op de aanraking. De masseur moet geconcentreerd blijven en jij moet je volle aandacht geven, anders wordt de helende energie, die via de handen wordt doorgegeven, afgezwakt of afgeleid. Als de masseur gecentreerd is, wordt die geleid door zijn intuïtie en merkt hij eerder waar de spanning zich bevind en waar de energiebalans verstoord is. Om de handen geconcentreerd te houden, doen  masseurs bij deze massage vaak hun ogen dicht.
Bij de intuïtieve massage ligt er geen beweging vast voor de masseur, maar als hij bij het behandelen van alle delen van het lichaam zijn intuïtie volgt, zullen er geen delen over het hoofd worden gezien.
Door voorafgaand van de massage te mediteren, wordt de verbondenheid met je intuïtie versterkt.
De massage wordt uitgevoerd op een massagetafel en de kleding wordt meestal uit gedaan, maar dat is nier verplicht.

Specifiek product: Massage olie

Bij deze massage wordt alleen massage olie gebruikt, er is niet een bepaalde soort voor nodig.

Meer informatie over massage olië en de werking.