Home > Massages > Shiatsu massage > Yin en Yang

Yin en Yang

Yin YangYin en yang zijn tegengestelde aspecten van materie en verschijnselen in de natuur. Ze vullen elkaar aan en zijn onderling afhankelijk van elkaar. Alles in het universum heeft yin- en yang-kenmerken.
Yin en yang zijn slechts relatieve en geen absolute waarden, zo is een kaars bijvoorbeeld yang vergeleken met een ijsblokje, maar yin in vergelijking tot de zon.
Ook alle elementen van het menselijk lichaam kunnen als meer yin of meer yang worden beschouwd. Als mensen overlopen van gezondheid, zullen deze twee aspecten in volmaakt evenwicht zijn. Als dat niet het geval is, kan de energiebalans automatisch hersteld worden bij een goede gevoelige shiatsu-behandeling.

Yang

Yang komt overeen met dat wat licht, warm, droog, hard, actief, mannelijk en omhooggaand is.
In de oosterse geneeskunde zijn de actieve, warmende en energieke aspecten van het functioneren yang, ook de energie die de organen voedt is dat meestal.
Bij te veel yang is er overactiviteit en gloed en bij een tekort zal er sprake zijn van vermoeidheid, kouwelijkheid en een slechte bloedsomloop.

Yin

Yin komt overeen met dat wat donker, koel, vochtig, zacht, gevoelig, vrouwelijk en omlaaggaand is. In de oosterse geneeskunde zijn de voedende, verkoelende, ontspannende functies yin, de stof waaruit de organen zijn opgebouwd zijn dat ook meestal.
Waar teveel yin is bestaat een neiging tot koudheid, vochtigheid en verdichting tot stoffelijkheid, bijvoorbeeld de vorming van een tumor. Als er een tekort aan yin is, zullen er symptomen van de yang optreden, ook al is de yang-energie normaal, zoals bijvoorbeeld prikkelbaarheid, slapeloosheid, een droge mond.

Yin en yang meridianen

Van de Yin en yang meridianen wordt aangenomen dat ze zijn gevormd toen de mens nog op handen en voeten liep. De aarde is yin ten opzichte van de hemel. Daarom lopen de Yin meridianen omhoog aan de voorkant en binnen in het lichaam, waar dit het dichtst bij de aarde zal zijn geweest.

De hemel is yang ten opzichte van de aarde en dus lopen de yang meridianen omlaag over de rug en de naar buiten gekeerde lichaamsvlakken, die aan het zonlicht blootgesteld zullen zijn geweest.

 

Yin meridianen

Yin staat voor 'intern' en de volgende meridianen:

 • Longmeridiaan
 • Miltmeridiaan
 • Hartmeridiaan
 • Niermeridiaan
 • Pericardiummeridiaan
 • Levermeridiaan

Yang meridianen

Yang staat voor 'extern' en de volgendemeridianen:

 • Dikkedarmmeridiaan
 • Maagmeridiaan
 • Dunnedarmmeridiaan
 • Blaasmeridiaan
 • Drievoudige-verwarmermeridiaan
 • Galblaasmeridiaan