Home > Massage ABC > S > Shangdynastie

Shangdynastie

De 'Shangdynastie' was de eerste echte dynastie van China, waarvan altijd gedacht werd dat het een mythe was, maar later werden heel veel voorwerpen uit die tijd gevonden, zoals orakelbotten, kettingen, potten en brons. Handelaren verkochten de voorwerpen voor flink veel geld. De voorwerpen zijn vooral gevonden rond de middenloop van de Gele Rivier Huang He. Dit was het kerngebied van de Shangdynastie. Toen China in de twintigste eeuw getroffen werd door revoluties en oorlogen gingen archeologen op zoek naar de wortels van de Chinese samenleving. Er werden harde bewijzen gevonden van het bestaan van de Shangdynastie.

Volgens de Chinese geschiedenis begon de dynastie toen Tang, een man die veel wijsheid bezat, de laatste heerser Jie van de Xia-dynastie van zijn troon stootte. De begin- en eindtijd van de Shangdynastie zijn niet helemaal zeker. Er wordt gedacht dat deze dynastie bestond van 1750 tot 1122 voor Christus.

Uitleg bij Tuina massage.