Home > Massage ABC > A > Aura

Aura

Naast je fysieke lichaam (anatomie), met de circulatie- en ademhalingsstelsel en verdere systemen en functies, bestaat er een 'subtiel' of geestelijk lichaam (anatomie) die meestal onzichtbaar is. Deze subtiele anatomie omvat de aura die het fysieke lichaam omgeeft en de belangrijkste centra van levendige energie, de chakra's.

De aura wordt normaal gesproken omschreven als een eivormigomhulsel of waas van uitstraling dat uit verschillende gekleurde lagen bestaat die in elkaar overgaan en het fysieke lichaam omringen. Het is voortdurend in beweging, want het reageert op indrukken van buitenaf en op wisselingen in stemming (denken en voelen) en lichamelijke gezondheid.

Het woord Aura betekend letterlijk 'wind'. Binnen de aura liggen de zeven hoofdchakra's , die als hulpcentrales bij de verdeling van de levendige energie dienen.

Het energieveld dat als aura bekend is, bestaat uit drie lagen: het etherische lichaam, het astrale en het spirituele of causale lichaam.

 

Etherische lichaam

Het etherische lichaam is een uitstraling van enkele centimeters buiten het fysieke lichaam. De belangrijkste functie is het ontvangen en doorgeven van vitale energie, de levenskracht die Qi in het Chinees en Ki in het Japans wordt genoemd.

Astrale lichaam

Het astrale lichaam omringt het lichaam tot een afstand van ongeveer 30 centimeter. Het heeft betrekking op de emotionele toestand en gedachtewereld van de persoon. Door dit lichaam kunnen we de stremmingen of vibraties van andere mensen aanvoelen. Negatieve gedachten of onverwerkte emoties kunnen van dit deel van de aura naar het etherische en fysieke niveau infiltreren en zich uit in de vorm van ziekte.

Spirituele lichaam

Het spirituele of causale lichaam bevind zich nog verder buiten het lichaam en is de fijnste laag. Deze laag kan zich van ongeveer een halve tot enkele honderden meters uitstrekken, afhankelijk van de spirituele ontwikkeling van de persoon.