Home > Massage ABC > D > Drukintensiteit

Drukintensiteit

Drukintensiteit is de hoeveelheid druk die op het weefsel wordt uitgeoefend. De drukintensiteit hangt af van het soort weefsel en het doel van de massage. Masseren met zachte druk werkt ontspannend, met harde druk werkt stimulerend.